Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Základné informácie o spoločnosti

Spoločnosť WELLHOX s. r. o.
Bernolákova 12
08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 46945881
Zapísaná v obchodnom registgri Mestského úradu v Prešove, Vložka číslo: 
27134/P


Osobné údaje, ktoré spracovávame


Údaje poskytnuté Vami
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.
 
Osobné údaje – nepriamo získané od Vás
Vzhľadom na spracovanie osobných údajov Vás týmto článkom upozorňujeme na
spracovanie údajov osobných v rámci kampaní na marketingové účely. Účely
môžu byť aj pre riadne splnenie zmluvy. Nazývame to kombinácia spracovania
osobných údajov.


Prenos údajov tretej strane od nás ako od spoločnosti, ktoré predávame sú vždy
spracované a Vami vopred schválené. Platí to aj v opačnom prípade, kedy Vaše
osobné údaje poskytne tretia strana nám. V oboch prípadoch platí, že ste vopred
oboznámení a informovaní.


Osobné údaje tretej osoby, poskytnuté Vami
V prípade, že dostaneme osobné údaje od Vás o tretej osobe, je vašou
povinnosťou informovať a oboznámiť , takisto získať jej súhlas s podmienkami
ochrany osobných údajov.
 
Čo znamená Automaticky spracovať osobné údaje?

Pri prehliadaní webovej stránky bestent.sk zhromažďujeme informácie a údaje
o Vás a Vašom zariadení, a to v podobe:
 IP adresa
 Dátum a čas prístupu
 Nastavenie jazyka/krajiny pôvodu
 Údaje o operačnom systéme
 Informácie o webovom prehliadači
 
Správanie webových stránok:
Ďalšia kategória spracovania údajov, ktoré zhromažďujeme na našich webových
stránkach, môžu to byť odkazy na našich stránkach, zobrazovaný tovar.
Správanie sa na webe sú taktiež informácie, ktoré sú, ale upravené anonymitou,
a preto tieto údaje nepriradíme ku konkrétnemu užívateľovi, t.j. konkrétnej
osobe.


 Prehliadanie stránok mobilným telefónom, či iným obdobným prístrojom
poskytuje rovnako informácie o vašom mobilnom zariadení,a to v podobe; dáta
vo vašom telefóne, záznamy o zlyhaní aplikácie, inštálacie a pod.)


Cookies
Sú údaje, ktoré sa automaticky spracovávajú vzhľadom na zjednodušenie
(uľahčenie hľadanie) budúcej návštevy na našich webových stránkach.
 
 

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov o Vás.

PREČO TO ROBÍME?

Prečo by sme spracovávali Vaše osobné údaje? Jednoduchá odpoveď:
 Zameranie na marketing: spracovávanie údajov v rámci marketingu slúži
na propagáciu našich výrobkov, ktoré Vám zlepšia každodenné využívanie
jednotlivých predmetov.


 Nákup tovarov a služieb: Spracovanie údajov slúži na vybavenie riadnej
objednávky z vašej strany, aby sme Vám v pokoji doručili Váš objednaný tovar. V prípade problémov alebo nespokojnosti tak vieme o Vás na základe osobných údajov.


 Call centrum/zákaznícke centrum: v prípade otázok, problémov alebo
pozitívnej spätnej väzby sa na nás môžete obrátiť, preto je ale potrebné
spracovať Vaše osobné údaje. V niektorých prípadoch preto sú tieto údaje
poskytnuté tretím stranám (napr.dopravcom/kuriérom).


 Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo
svojom užívateľskom profile sa Vám automaticky sprístupní nielen rad
užitočných funkcií (napr. automatické zadávanie tel. čísla, dodacej adresy)
vďaka čomu bude Váš nákup rýchlejší a efektívnejší, ale tieto údaje sú
kedykoľvek k dispozícií pre zmenu. Zmenu je možné vykonávať kedykoľvek,
a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži ako LOGIN/prihlasovací údaj
o z odberu obchodných správ pre všetky užívateľské profily potrebné,
aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom
kontaktného formulára.


o Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom
ponuky našich tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej
komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je
buď váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom
priamom marketingu.


o Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca
súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia
transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie
osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného
záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových
súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto
súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete namietať prostredníctvom
e-mailovej adresy info@wellhox.sk

 Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a
správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho
tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach
teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú
vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme
využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie),
Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 
Referencie od Vás ako od zákazníkov, po zakúpení nášho tovaru a služby, môžete
poskytnúť (dúfame, že len kladné referencie) na náš internetový web. V rámci
zlepšenia kvality služieb pre Vás, Vás môžeme požiadať o zhodnotenie daného
produktu, či službe.  Samozrejme môžete to vykonať dobrovoľne.

 Call centrum/zákaznícke centrum: Kontaktovať nás môžete aj
prostredníctvom call centra, kde sme Vám k dispozícií každý deň okrem
víkendov.


 Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: 
Osobné údaje sú spracované z dôvodu pre uplatnenie našich práv
a právnych nárokov, alebo na účely kontroly vykonávanej orgánmi verejnej
moci a z ďalších možných závažných dôvodov.


 
Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch


Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah,
teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto
spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.


Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-
mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom
podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na
našich jednotlivých prevádzkach.


Z dôvodu ochrany pred nelegálnym šírením a sprístupňovaním vami zakúpenej
elektronickej knihy (či iného elektronického obsahu) je v tejto elektronickej knihe
zobrazené vaše meno, priezvisko a vaša adresa.


Ak sa Vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu
môžete namietať. A to prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej adresy.


Súhlas so spracovaním údajov
Zasielanie obchodných oznámení (prostredníctvom e-mailu, e-marketingu,
telemarketingu) spracovávame aj Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
V prípade, že nám súhlas neudelíte, a zároveň ste naším zákazníkom môžeme
zasielať obchodné oznámenia (telemarketingom Vás oboznámiť) aj bez toho, aby
ste nám udelili Váš súhlas.


Váš súhlas je pre nás dôležitý, a preto Vás žiadame, aj keď si potrebujeme overiť
vašu schopnosť splácať tovar, ktorý vám odovzdáme, bez toho aby ste za tovar
vopred uhradili kúpnu cenu v plnej výške. Ak nám udelíte svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom
nášho kontaktného formulára.

Tretie subjekty a odovzdávanie osobných údajov
Osobné údaje môžeme poskytnúť tretej osobe, a to v prípade;


 Doručenie tovaru: najdôležitejší človek, ktorého každý čaká hneď po zakúpení
danej služby či tovaru na internete je určite Vami zvolený dopravca. Preto, aby
jeho práca bola úspešná a riadne vykonaná bez zbytočných komplikácií musíme
my, ako spoločnosť zveriť Vaše údaje do „jeho rúk“. Informácie sa týkajú:
 Kam daný tovar doručiť
 Komu daný tovar odovzdať
 V akom čase môže prísť.
 
Údaje sú spracované podľa Vašej objednávky, ktorá by mala presne a jasne nás
informovať o doručení daného tovaru/službe. Takto odovzdané údaje zahŕňajú
Vaše:
 Meno a priezvisko
 Doručovaciu adresu
 Telefónne číslo
 Suma za balík
 
Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený
spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne
zmazať.


Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás
objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera,
musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto
zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje
zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel.
číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar
uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru
uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí
odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám
dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás
skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im
odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania /
doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách,
ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba
zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
 V prípade, že máte uloženú svoju osobnú kartu pre účely zjednodušenia
nákupu na internetovom obchode, zbierame len základné údaje o tejto
platbe, a to napr. prvé alebo poelsedné číslice platobnej karty. Ak si
neželáte tieto údaje zachovávať, môžete ich zmeniť a to navštívením Vášho
osobného profilu a následných nastavení.  


Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení
(napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu
môžeme k rozosielke či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento
subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie
použiť na žiadny ďalší účel.


Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné
údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny
poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme
mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.


Spoločnosti v skupine: vaše osobné údaje môžu byť na základe právneho
titulu oprávneného záujmu zdieľané s dcérskymi spoločnosťami
spoločnosti WELLHOX s. r. o., Bernolákova 12, 08501 Bardejov, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Prešov,  Vložka číslo:  29059/P:
o WELLHOX s. r. o., IČO 46945881 , so sídlom Bernolákova 12, 08501
Bardejov, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Prešov.   

pričom proti tomu môžete namietať prostredníctvom nášho kontaktného
formulára


Aká je dĺžka spracovávania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú spracovavané počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi
zákazníkom a zamestnávateľom. 


Spracovávanie osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše
osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov. Minimálne do odvolania
takého súhlasu.


 V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje
budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho
nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.  

Osobné údaje sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, splnenie všetkých
našich povinností (zo zmluvy medzi nami, všeobecných predpisov) spracovávame
bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi
predpismi či v súlade s nimi.  (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba
najmenej 10 rokov).


Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným
spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5
rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba
základné identifikačné údaje a údaje o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet
zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.


 Kamerové záznamy o Vás ukladáme po dobu 90 dní. Keď však v monitorovanom
priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a
predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom
prípade nie sú záznamy po 90-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich
uchovávame do právoplatného skončenia veci.


Zabezpečenie osobných údajov
Všetky Vaše osobné údaje sú u nás v spoločnosti v bezpečí. Chceme, aby Vaše
osobné údaje boli zamedzené k neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich
osobných údajov, preto sme zaviedli opatrenia rázu, a to technického
a organizačného.  


Ochrana osobných údajov je ako pre Vás tak aj pre nás tým najdôležitejším
prvkom k zachovaniu súkromia. Preto sa snažíme kontrolovať zabezpečenie
takýchto údajov, rovnako sa snažíme o ochranu a priebežné zlepšovanie kvality
programov.


Komunikácia medzi Vašim zariadením a webovými servermi je šifrovaná
a zabezpečená. Prihlasovacie údaje sú zahashované, to znamená že vaše dáta sú
uložené na serveroch v zabezpečených dátových centrách (s kontrolovaným
a auditovaným prístupom)


Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny
stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné
opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.


Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to
udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj
súhlas so spracovaním osobných údajov:


 Právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje,
 Právo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich
osobných údajov,
 Právo na prístup k vašim osobným údajom ,
 Právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov,
 Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a
za určitých podmienok
 Právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami
spracovávame (tzv. Právo byť „zabudnutý“).
 
Úprava a doplnenie
Vaše osobné údaje máte pod kontrolou hlavne zo svojho užívateľského účtu.
V tomto profile je možné výmaz, zmenenie údajov. Informácie o Vašej osobe,
menenie nastavení ohľadom zasielania obchodných oznámení. Prípadne nás
môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@wellhox.sk


Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú
chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy
info@wellhox.sk. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho
komfortu však odporúčame upraviť si svoje osobné údaje vo svojom
užívateľskom profile.


Prístup (portabilita)
Ako zákazník máte právo nás  požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich
osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@wellhox.sk
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich
osobných údajov:
 Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov

 Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
 Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných
údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti
tomuto spracovaniu
 Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás
 
Výmaz osobných údajov/dát
V každom prípade  nerobíme veci proti Vašej vôli, a tak Vy môžete žiadať o výmaz
Vašich osobných údajov. (Nevzťahuje sa na archiváciu spojenú s podnikaním
spoločnosti – archivácia faktúr, dobropisov,...). V prípade, že Vaše údaje
potrebujeme k spracovaniu alebo určenie, výkonu alebo obranu našich právnych
nárokov, môže byť Vaša žiadosť zamietnutá)


Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v
našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto sa tieto dáta nedajú z našej
strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu
vykonávali S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto
prípadoch:


1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
2. Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a
neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
3. Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri
posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš
záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
4. Osobné údaje sú spracované nezákonne
5. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
6. Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov


Svoje právo môžete uplatniť  prostredníctvom e-mailovej adresy info@wellhox.sk

Vznesenie námietky
Vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, v prípade, že
máte opodstatnené dôvody vďaka ktorým by ste namietali proti spracovávaniu
Vašich osobných údajov, môžete námietku vzniesť, a to prostredníctvom:


Obmedzenie spracovania
Ak:

(a) popierate presnosť vašich osobných údajov,
(b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne,
(c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich
potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak
ste
(d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to,
aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom
(s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).


 
Podanie sťažnosti
V prípade, že máte za to, že Vaše osobné údaje sú spracované protiprávne a proti
právnym predpisom máte plné právo podať sťažnosť úradu na ochranu
osobných údajov. Veríme, že každý problém sa dá riešiť, a taktiež sme len ľudia,
preto by sme boli radi v prípade Vašej nespokojnosti, aby ste nás s takýmto
postupom oboznámili a informovali o prípadných nedorozumeniach s nákupom
tovaru/služby na našich webových stránkach. Zastihnúť nás môžete telefonicky,
a to na tel. č.  alebo prostredníctvom e-mailu, a to: a taktiež prostredníctvom
online chatu/zákazníckej podpory.


 Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od
2. 5. 2023, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.wellhox.sk